Konsultacja psychologiczna

1. Czym różnią się psycholog, psychiatra i psychoterapeuta?

⧫ Psychologiem jest osoba, która ukończyła studia magisterskie o kierunku psychologicznym. Psycholog w ramach swojego zawodu może min. stawiać diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad i specjalistyczne testy, wydawać opinię oraz orzekać (np. o niezdolności/ zdolności do pracy) a także prowadzić profilaktykę zdrowia psychicznego i udzielać podstawowej pomocy psychologicznej.

⧫ Psychiatra jest lekarzem medycyny posiadającym specjalizację z psychiatrii. W ramach swojej specjalizacji diagnozuje i leczy zaburzenia i choroby psychiczne. Leczenie odbywa się w oparciu o farmakoterapię (leki). Tylko psychiatra jako lekarz może wystawiać recepty, kierować do szpitala czy wystawiać zwolnienia lekarskie. Bywa, że psychiatra po diagnozie kieruje na psychoterapię. Często też psychiatrzy współpracują z psychoterapeutami aby optymalizować proces leczenia pacjenta z dwóch perspektyw: farmakologicznej i psychoterapeutycznej.

⧫ Psychoterapeutą jest osoba, która po studiach magisterskich ukończyła specjalistyczne (co najmniej czteroletnie) szkolenie, odbyła własną terapię szkoleniową a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Praca psychoterapeuty polega na prowadzeniu szczególnej formy dialogu pozwalającej na uzyskanie większego i lepszego rozumienia siebie i swoich problemów przez osobę szukającą pomocy i prowadzącą do modyfikacji pewnych niekorzystnych zachowań oraz usunięcia objawów wraz z ich przyczynami.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki „psychoterapia indywidualna”

2. Jak długo może trwać terapia?

Zakres problematyki, źródła problemów, zaangażowanie w leczenie to kwestie bardzo indywidualne stąd trudno określić jednoznacznie czas trwania. Taka forma leczenia ma prowadzić do trwałej zmiany myślenia, postępowania, przeżywania  na korzystniejsze i zdrowsze dla pacjenta, co jest niemożliwe w krótkim czasie. Jest to praca długoterminowa obejmująca do kilku lat.

3. Jaka terapia będzie dla mnie dobra?

Poszukując pomocy można mieć wątpliwość co do wyboru najkorzystniejszego dla siebie rodzaju terapii. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się spotkania konsultacyjne co pozwala na określenie zakresu problematyki pacjenta, zaproponowanie najbardziej optymalnej formy pomocy i wspólne omówienie tej propozycji.

4. O czym mam mówić na pierwszej konsultacji u psychoterapeuty?

Myśl o podjęciu psychoterapii pojawiła się zapewne w oparciu o jakieś trudne bądź niezrozumiałe doświadczenia, pewne myśli i uczucia powodujące dyskomfort czy cierpienie.

Konsultacja psychoterapeutyczna jest taką przestrzenią aby w swobodny i szczery sposób opowiedzieć o tym. Psychoterapeuta poprzez odpowiednie pytania i atmosferę szacunku i zaufania pomaga i naprowadza osobę, tak aby umożliwić jej wyrażenie siebie.

5. Na czym polega zasada tajemnicy zawodowej w gabinecie psychoterapeutycznym?

Psychoterapeutę obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej. Wszelkie notatki, zapisy audio sesji (tylko i wyłącznie przed wcześniejszym omówieniem i wyrażeniem zgody pacjenta) są prowadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający identyfikację. Anonimowość jest także zachowana w trakcie superwizji. Zagrożenie życia lub zdrowia oraz popełnienie przestępstwa stanowią wyjątek od tej zasady.

6. Czym jest superwizja?

Superwizja to konsultowanie swojej pracy psychoterapeutycznej ze specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Są dwa rodzaje superwizji: indywidualna czyli kontakt psychoterapeuty jedynie z superwizorem oraz grupowa, w której uczestniczą inni psychoterapeuci oraz superwizor. Poprzez wnikliwą analizę prowadzonego procesu, trudności w nim występujących, weryfikację celów terapii, omówienie relacji między psychoterapeutą i pacjentem, dbałość o rzetelność i etykę tej pracy, superwizja ma na celu dobro pacjenta.  Podczas superwizji zachowana jest anonimowość pacjenta. Superwizja powinna być obowiązkowym elementem pracy każdego psychoterapeuty.

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin