Pomoc w kryzysie

Pomoc w kryzysie to pomoc osobie, której sytuacja życiowa nagle uległa zmianie z powodu np. śmierci bliskiej osoby, nagłej utraty pracy, choroby, rozwodu lub innych, której sytuacja życiowa jest wynikiem narastania pewnych trudności lub spowodowana jest zahamowaniem w obszarze zadań rozwojowych wynikających z wieku i potrzeb rozwojowych. Taka pomoc może mieć formę konsultacji lub przeistoczyć się w głębszą pracę psychoterapeutyczną. Zadaniem terapeuty jest rozpoznanie i nazywanie źródła kryzysu oraz zaproponowanie odpowiedniej pomocy.

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin