Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychoterapeutyczna jest procesem, który może zawierać od jednego do kilku spotkań. Konsultacja jest bardzo ważnym wydarzeniem dla osoby sięgającej po pomoc terapeutyczną, najczęściej stanowi pierwsze zetknięcie się z profesjonalną pomocą i daje przedsmak terapii i sposobu pracy psychoterapeuty. Proces ten umożliwia terapeucie zapoznanie się z problematyką danej osoby i rozpoznanie źródła jej cierpienia. W przestrzeni pomiędzy terapeutą a osobą zgłaszającą się po pomoc mają szansę zaistnieć nieświadome procesy, które umożliwią terapeucie rozpoznanie i zrozumienie wewnętrznego świata osoby konsultowanej.

Zadaniem terapeuty w procesie konsultacyjnym jest zatem pomoc w rozpoznaniu i nazywaniu tego, co stanowi źródło największego cierpienia, może stanowić odrębny zamknięty proces lub być wstępem do rozpoczęcia terapii.

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin