Psychoterapia indywidualna

To proces, którego fundament stanowi relacja terapeutyczna między psychoterapeutą i
osobą szukającą pomocy, mająca szansę zaistnieć w atmosferze akceptacji i
poszanowania.

W trakcie kolejnych sesji psychoterapeuta, podążając za treściami wnoszonymi przez
pacjenta, jest w stanie dostarczyć mu szerszej perspektywy doświadczanych przez niego
stanów emocjonalnych, przejawianych zachowań oraz nie tylko lepiej zrozumieć to, co
dzieje się w nim samym, ale także w jego relacjach z otaczającym go światem. W efekcie
pojawia się przestrzeń, w której możliwe jest wprowadzenie korekty tego, co leży u
podłoża cierpienia pacjenta i jego wyleczenie.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza etap konsultacji, w trakcie których psychoterapeuta
zapoznaje się z problemami pacjenta i na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym
procesie leczenia. Etap ten kończy się sformułowaniem kontraktu terapeutycznego.

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin