Psychoterapia grupowa

Otwieramy nabór do grupy terapeutycznej.

Liczba miejsc ograniczona.

Zaczynamy od połowy września.

Koszt: 150 zł za jedną sesję grupową czas trwania sesji 2,5h

Zapisy pod adresem email: zawadzki.tgrupwa@gmail.com

Więcej informacji pod numerem telefonu +48603528406

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest bardzo skuteczną formą terapii, równie pomocną jak psychoterapia indywidualna. Tym co szczególnie odróżnia ją od terapii indywidualnej jest fakt, że poza osobą terapeuty zmianie i pomocy osobie w jej problemach służą też interakcje między członkami grupy, które mają miejsce w kontekście sytuacji grupowej. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wielki potencjał. Narzędziem zmiany są nie tylko konkretne interwencje i techniki stosowane przez wyszkolonego psychoterapeutę, ale również grupa jako taka, która jest potężnym narzędziem terapeutycznym, ponieważ relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w naszym rozwoju i funkcjonowaniu psychicznym.
Terapia grupowa jest ukierunkowana na poprawę/optymalizację interakcji pomiędzy członkami grupy z równoczesnym uwzględnieniem indywidualnej problematyki i konfliktów wewnątrzpsychicznych osób biorących w niej udział. 

Skupia się na korygowaniu nieadaptacyjnych i dysfunkcyjnych form zachowania, sprzyja poszukiwaniu nowych, zdrowszych sposobów funkcjonowania, pozwala lepiej rozumieć siebie i budować bardziej realistyczny obraz siebie i innych ludzi.

Możliwości, które daje psychoterapia grupowa to:

• Poprawa relacji interpersonalnych
• Poprawa komunikacji z innymi ludźmi
• Nauka nowych zachowań interpersonalnych
• Poszerzenie świadomości w obszarze myśli, uczuć, doznań z ciała oraz swoich zachowań
• Lepsze rozumienie siebie i zachowań innych ludzi
• Wzrost samooceny, pewności siebie oraz adekwatnego obrazu siebie

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin