Superwizja grupowa

Superwizja grupowa jest skierowana dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, terapeutów uzależnień, socjoterapeutów i socjologów oraz wychowawców lub zespołów pracujących i współdziałających. Podczas superwizji uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i sukcesami z innymi osobami, które rozumieją ich wyzwania zawodowe. Bardzo dużym zasobem grupowej superwizji jest różnorodność perspektyw. Ponadto superwizjer stwarza  poczucie bezpiecześtwa dla specjalistów, tak aby umożliwić im w pełni eksplorowanie i głębsze zrozumienie własnych reakcji i potrzeb. Ważną częścią superwizji grupowej Gestalt jest eksperymentowanie rónych podejść i rozwiązań w kontekście prezentowanych przypadków. To co jest istotą superwizji to  przede wszystkim samoświadomość i zrozumienia własnych reakcji emocjonalnych oraz ich wpływu na jednostkę.

Zapraszam na Superwizje Grupową (czwartek 9.30-13.30 ) w formie onlain. Grupa będzie liczyć 5 osób.( Zostały jeszcze 3 miejsca)

Czas: 9.30 – 13.30
Terminy superwizji: Czwartek

Decyzja o uczestnoctwie w superwizji obejmuje wszystkie 9 spotkań.

4/18.01, 1.02, 21.03, 25.04,16.05, 13.06,11.07,8.08? 12.09,

Koszt: 250 zł za jedno spotkanie superwizyjne.

Prowadzący:

Piotr Zawadzki: psycholog, psychoterapeuta, superwizor Gestalt.

Piotr Zawadzki

Telefon