Superwizja dla Oddziałów Dziennych, Zespołów psychologicznych i terapeutycznych (stacjonarnie/online).

Superwizja zespołowa stanowi niezastąpioną przestrzeń dla profesjonalistów zajmujących się psychologią, terapią, medycyną, terapią uzależnień, socjoterapią oraz socjologią, a także dla zespołów pracujących i współpracujących w ramach oddziału dziennego. Jest to czas, w którym uczestnicy mogą zagłębić się w procesy zachodzące w zespole lub skoncentrować się na analizie przypadków swoich klientów.

Istotnym aspektem superwizji zespołowej jest wsparcie oraz zrozumienie dla wszystkich osób zaangażowanych w proces terapeutyczny. Dodatkowo, taka forma superwizji zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, co umożliwia im pełniejsze pogłębianie własnych reakcji na pacjentów oraz na siebie.

Superwizja zespołowa tworzy bezpieczną przestrzeń dla całego zespołu, w której mogą być omawiane wspólne wyzwania oraz cele. W centrum tych spotkań znajduje się nie tylko rozwój samoświadomości, lecz także głębsze zrozumienie własnych reakcji emocjonalnych i ich wpływu na pracę z jednostkami, które są obiektem naszej troski.

Aktualne warsztaty i zajęcia

8 godzina Superwizja Grupowa w nurcie Gestalt – online!

8 godzina Superwizja Grupowa w nurcie Gestalt – online!

Superwizja jest przeznaczona dla terapeutów gestalt, humanistycznych, integracyjnych, egzystencjalnych.Podczas superwizji będziemy szukać wsparcia dla terapeuty w odzyskaniu swojej pozycji, co umożliwia terapeucie bycie swobodniejszym w kontakcie z klientem, z...

Piotr Zawadzki

Psycholog, Certyfikowany psychoterapeuta PTPG i EAGT
Dyplomowany terapeuta psychodynamiczny.
Certyfikowany Superwizor Norweskiego Instytutu Gestalt i EAGT

Telefon