Superwizja dla firm (stacjonarnie/online).

Superwizja dla firm to spotkanie, w którym doświadczony psycholog, psychoterapeuta
i superwizor nie tylko udziela wsparcia, ale również dokonuje diagnozy sytuacji problemowej, która pojawia się w zespole pracowników. Celem superwizji jest zatem uświadomienie problemu, jak również kompleksowe wsparcie w jego rozwiązaniu.

Superwizja grupowa dla firm może być pomocna w indywidualnym wsparciu kadry menażerskiej w następujących sytuacjach:  trudności komunikacyjne z zespołem, samodzielne zarządzanie, zarządzanie zespołem. W rezultacie, superwizja pomaga rozwiązywać trudności komunikacyjne, ułatwia rozwój nie tylko samej grupie, ale również poszczególnym jej członkom, daje warunki do tworzenia dobrej, przyjaznej atmosfery do współpracy i rozwoju.  W zamian firma uzyskuje lepsze wyniki,  jak również umacnianie się jej pozycja na konkurencyjnym rynku, ponieważ najcenniejszym kapitałem każdej organizacji jest zmotywowany i usatysfakcjonowany personel. Najczęstsze przypadki, kiedy firmy decydują się skorzystać z superwizji to:

  • sytuacje, w których komunikacja wewnętrzna w zespole została zaburzona, czyli pojawiają się bariery i problemy komunikacyjne na linii menadżer-pracownik/pracownicy, pracownik-pracownik, prawnicy-pracownik;
  • wprowadzane są zmiany, np. wdrażany nowy system zarządzania;
  • konflikty między pracownikami;
  • trudności z klientami;
  • problemy z wydajnością w pracy;
  • planowanie ścieżek kariery pracowników;
  • tworzenie nowych zespołów/działów/komórek;
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Superwizja  grupowa od 2 do 4 godzin (stacjonarna/ online). Liczba osób w zależności od liczy zespołu. Spotkania raz w miesiącu.

Prowadzący:

Piotr Zawadzki: psycholog, psychoterapeuta, superwizor Gestalt.

Piotr Zawadzki

Telefon