Superwizja Gestalt

Zapraszam na Superewizję Gestalt osoby które zajmują się pomaganiem: psychologów psychoterapeutów, lekarzy, terapeutów uzależnień, socjoterapeutów i socjologów, wychowawców. Przede wszystkim superwizja ma pomagać terapeucie, poprzez doświadczenie i zrozumienie  w relacji z superwizorem, co takiego  się dzieje w relacji między terapeutą a pacjentem / klientem. Superwizja ma pomóc  w odzyskaniu swobody odczuwania i myślenia przez terapeutę w relacji z pacjentem/klientem. Dzięki Superwizji terapeuta nieustannie podnosi swoje kompetycje, zdobywa nową wiedzę i umiejętności rozwija swój warsztat pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu. Superwizja grupowa dla grup o podobnym profilu zawodowym w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych lub  w relacjach interpersonalnych. Superwizja indywidualna  trwa 50 min. Jestem Superwizorem w trakcie szkolenia w Norweskim Instytucie Gestalt prowadzonego przez Daana Van Baalena. Szolenie ma akredytacje EAGT. Zapraszam Piotr Zawadzki zawadzki.gestalt@gmail.com tel: +48603529406

Kontakt

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno" zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy oferowanej przez naszych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii.

"Ośrodek Psychoterapii Pogodno"

Reduty Ordona 27/1, 71-202 Szczecin